O střelnici

Střelnice Ústaleč vznikla v devadesátých letech minulého století v areálu bývalého uranového dolu. Její rozhoha je asi 9,5 ha.

Zpočátku střelnici provozoval vlastník - místní myslivecké sdružení, posléze ale prostor pronajal firmě Ariamed s.r.o, která během první sedmi let střelnici zcela zásadním způsobem proměnila. Rozhodli jsme se na místní poměry pro zcela revoluční disciplíny v brokové střelbě - lovecký parcour a compak sporting a masivně investovali do vybavení. Postupně jsme nakoupili dvě sady vrhaček pro univerzální trap, jednu sadu pro skeet a 45 vrhacích zařízení pro lovecký parcour,vztyčili dvě vysoké věže v horní a střední části střelnice a budeme pokračovat v části spodní.

V současné době je střelnice situována takto:

V horní části, kde byla těžní věž a třídička vytěžené horniny, jsou situovány dvě střeliště pro univerzální trap a jedno střeliště pro skeet, dvě vysoké věže s možností umístění až 5 vrhaček,  budova skladu a klubovna s prostorem pro vyhlášení výsledků závodů.

Pod jedním z trapových střelišť se nachází 100 dlouhá kulová střelnice na stacionární i pohyblivé terče. Střelnice pokračuje dále pod kulovým střelištěm do údolí Černíčského potoka a v této části je využívána hlavně pro střeliště v loveckém parcouru. jedná se o prostor, kde docházelo k drcení vytěžené hlušiny a ještě dnes jsou zde patrné odkalovací nádrže, které činí terén členitým a zajímavým pro střílení. Místo je porostlé převážně jívami a břízami, občas se zde vyskytují  ojedinělé smrky. V maximálním rozsahu je možno na střelnici využít až 16 střelišť na lovecký parcour.

V současné době pořádáme cca 14 závodů v loveckém parcouru a compak sportingu za rok, pravidelně pořádáme tréninky a zvyšuje se základna pistolových střelců, kterým se budeme snažit vybudovat kryté střeliště se třemi stavy vedle klubovny střeleckého klubu, který zde také sídlí.

Legendárním závodem, který pořádáme letos šestým rokem, je parcourový Král Šumavy. Pořádáme jej pravidelně poslední říjnový víkend a za pět let své existence se stal prestižní legendou. Generální sponzorem je firma Sellier&Bellot a.s. a sjíždí se na něj závodníci z deseti evropských zemí. Svým rozsahem a náročností je zatím nejtěžším závodem v Evropě, střílí se na 400 terčů, což nemá obdoby. První den závodníci musí zvládnou 240 terčů (pětinásobek terčů za den střílených na mistrovství světa a Evropy) a zájemci ještě mohou absolvovat v sobotu vložený závod v nočním double trapu ( 50 terčů).

V létě letos pořádáme třetí ročník jeho mladšího bratříčka, Krále Šumavy v disciplíně compak sporting, rovněž na 400 terčů a zvyšující se zájem nás přesvědčuje o správnosti našeho počínání.

V nabídce střelnice je také klubovna s veškerým zázemím pro společenské akce charakteru večírků, firemních akcí apod.

 

 

 

vytvořil: ptweb.cz / design: jak.cz